wildlife

De wereld pleegt zelfmoord, 60% van de wilde dieren uitgeroeid

Elke dag horen of lezen we het wel ergens, de mensheid zal moeten veranderen anders lopen we zo de afgrond in. Het WWF rapporteert dat we sinds 1970 meer dan 60% van de wilde dieren hebben uitgeroeid.

Wild Life

Onrustbarende cijfers, sinds 1970 zijn 60% van alle wilde dieren verdwenen, vermoord vergiftigd of uitgeroeid. Wanneer we deze aantallen ook op de mensheid zouden toepassen dan zouden Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Europa, China en Oceanië niet meer bewoond zijn door de mensheid. Laat deze cijfers maar eens op je inwerken.

WWF
WWF

Het gaat hier niet alleen over het verlies van de natuur. Wat we ons niet beseffen is dat we de natuur nodig hebben om te overleven. ‘De wereld slaapwandelt richting de afgrond‘ zegt een van de onderzoeker treffend. Het verdwijnen van de natuur is net zo een groot probleem als de opwarming van de aarde.

“De natuur draagt cultureel en spiritueel bij aan het welzijn van de mens, maar ook door de kritische productie van voedsel, schoon water en energie, en door het klimaat, de vervuiling, bestuiving en overstromingen van de aarde te reguleren,” zei hij. “Het Living Planet-rapport toont duidelijk aan dat menselijke activiteiten de natuur vernietigen in een onaanvaardbaar tempo, wat het welzijn van huidige en toekomstige generaties bedreigt.”
-Prof. Bob Watson

Het meest schrijnende is nog dat wij de mensheid de enige zijn die dit veroorzaakt hebben en ook de enige zij die er iets aan kunnen doen. Onze massale consumptie en behoefte aan grondstoffen zorgt onder andere voor ontbossing in Afrika. De vervuiling van de oceanen zorgt voor sterfte onder het leven in het water en ook de overbevissing zorgt ervoor dat het milieu zich niet kan herstellen.

In het bronartikel van The Guardian wordt het treffend gezegd ‘Wij zijn de eerste generatie die beseffen dat we de aarde uitroeien maar ook de laatste die daar wat aan kan doen.

Het WWF heeft berekend dat ook al zouden direct stoppen met het vermoorden van onze aarde dat het nog miljoenen jaren zal duren tot wanneer het natuurlijk evenwicht is herstelt. We moeten ons beseffen dat we er wel degelijk wat aan kunnen doen. Minder vlees eten is al een kleine maar ook grote stap. Wanneer er minder vlees moet worden geproduceerd, is er minder mest en dat is beter voor het milieu. Ook is er minder voer nodig om bijvoorbeeld alle varkens te voeren. Dit voer komt in sommige gevallen uit Afrika waar gebieden ter grote van Afrika worden ontbost om de grondstoffen voor het voer te verbouwen.

In 2020 zal de Verenigde Naties nieuwe afspraken met elkaar maken om deze trend zoals hierboven beschreven. Ondertussen lopen we met onze ogen dicht richting de afgrond.

Bron: The Guardian

Photo by Alice Donovan Rouse on Unsplash

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.