Flexibel werken

Flexibel werken steeds belangrijker

Hoewel we als samenleving grote stappen maken zitten vooralsnog vast in het zelfde werk-ritme als 50 jaar geleden. Dat zorgt ervoor dat we met zijn allen tegelijk in de file staan, met zijn allen tegelijk boodschappen doen en ga zo maar door.

Flexibele uren

Het is geen geheim dat een verdeling van deze ‘belasting’ op de (sociale) voorzieningen een zeer positief effect zal hebben. Dan hebben we het vooral over minder files en dergelijke.

Uit onderzoek blijkt dat 54% van de mensen geboren tussen 1980 en 2000 de mogelijkheid om de eigen werkuren te kunnen bepalen belangrijk tot zeer belangrijk bij de start van een nieuwe baan. Ruim de helft (53%) geeft bij hun werk de voorkeur aan meer flexibiliteit om de eigen uren te bepalen en in mindere mate sociale zekerheid. Dit wanneer gevraagd wordt naar hoe belangrijk zij flexibiliteit in relatie tot zekerheid vinden.

Bijbaan versus volwaardige baan

Flexibiliteit staat hoger op de agenda bij de keuze voor een bijbaan dan bij een fulltime baan, wanneer respondenten gevraagd wordt naar hun voorkeuren. Bij de keuze voor een bijbaan vinden millennials de locatie (dichtbij) (46%), goede verdiensten (46%), leuk en afwisselend werk (35%) en flexibel werkschema (33%) het meest belangrijk, bij de keuze voor een ideale baan staan de verdiensten en een de goede balans tussen werk en privé hoger op de agenda.

Keuze voor een bedrijf

Wanneer millennials gevraagd wordt aan te geven welke factoren de meeste invloed hebben bij hun keuze voor een bepaald bedrijf, dan geeft 39% van hen aan dat de mogelijkheid om hun uren flexibel in te delen de meeste invloed heeft op de keuze voor een bepaald bedrijf. 30% geeft aan dat het aanbod van sociale voorzieningen invloed heeft. Bij de keuze voor een specifieke baan geeft 54% aan dat het belangrijk tot zeer belangrijk is om eigen werkuren te kunnen kiezen.

Impact technologie op werk

31% van alle respondenten vindt dat technologie een positieve impact heeft op werk. Opvallend is dat significant meer werkende Millenials denken dat technologie een positieve impact heeft op werk, dan de mensen die nog nooit gewerkt hebben (57% van de mensen die parttime werken versus 18% van de mensen die nooit gewerkt hebben). Mogelijk speelt de (positieve) ervaring met de inzet van technologie daarbij een rol. Bij de vraag of men het eens is met stelling dat de inzet van technologie werkmogelijkheden creëert, is in grote steden 42% het eens of zeer eens – in een dorp is dat 34%.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Deliveroo. Dit bedrijf biedt zij verzorgers flexibele tijden aan om te werken. Daarmee ziet het zichzelf als een voorloper in de branche.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.