Evil

Google haalt ‘Don’t be evil’ uit zijn gedragscode

Elk serieus bedrijf met personeel heeft een gedragscode. Een document waarin staat wat het bedrijf van de werknemer verwacht en hoe hij zich zou moeten gedragen. Google heeft ook een ‘Code of Conduct’ en deze is heel erg bekend in de wereld buiten het bedrijf vanwege die ene uitspraak ‘Don’t be Evil’. Onlangs heeft men ontdekt dat deze zin is geschrapt uit de gedragscode van Google.

‘Don’t be Evil’

Een regel uit de gedragscode van Google heeft al jaren mensen bezig gehouden. De zin ‘Don’t be Evil’ wordt al heen lang door veel gebruikers met veel ongeloof gelezen. Voor hen is Google wel ‘Evil’ of op zijn minst niet hele maal eerlijk over zijn bedoelingen. Dat is waarschijnlijk nooit de bedoeling geweest, deze zin was bedoeld als waarschuwing voor de werknemer.

“Don’t be evil. Googlers generally apply those words to how we serve our users. But “Don’t be evil” is much more than that

Met ‘Don’t be evil’ wil Google de werknemers aanmoedigen om nooit de slechte kant te kiezen. Men moet altijd voor de gebruiker opkomen en zijn rechten en de wet respecteren en uitvoeren. Zo staat het letterlijk in de gedragscode van Google.

Google Doodle Korea verkiezingen 2017
Google Doodle Korea verkiezingen 2017

Maar men heeft ontdekt dat Google zijn gedragscode enigzins heeft veranderd. De beroemde uitspraak is verdwenen en komt niet meer voor in het stuk. Reden voor velen om te speculeren over het waarom van deze actie. Geeft Google zijn werknemers een vrijbrief om wel ‘evil’ te zijn, de wet te breken en niet altijd de belangen van de gebruiker te behartigen?

“…And remember… don’t be evil, and if you see something that you think isn’t right – speak up!”

Wie de tekst helemaal leest, en dat is gelukig voor ons gedaan, ziet dat het ‘Don’t be Evil’ nog wel voorkomt. In de laatste zin kun je de bovenstaande quote vinden en hiermee lijkt het erop dat Google alleen zijn gedragscode heeft her-schreven.

Bron: Mashable

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.