Afstuderen als 7-jarige , hoogbegaafd wat is dat eigenlijk?

Deze week stond Lauren in de spotlight. Deze 7-jarige heeft de lagere school al afgerond en het laatste halfjaar de eerste twee klassen van het Gymnasium afgerond. Als hobby loopt hij mee op het AMC waar hij leert hoe hij medisch onderzoek moet doen. Lauren is hoogbegaafd.

Wanneer ben je hoogbegaafd?

Foto Dingena Mol Bron: Parool

Ze hebben het IQ van Laurent gemeten, maar ze zijn gestopt bij 145. Zijn IQ is zo hoog dat het eigenlijk niet te meten valt. Het IQ is een maat voor de intelligentie, hiermee meten we dus hoe intelligent iemand is.
Het IQ 100 komt het meeste voor, het IQ 145 heel erg weinig. Hetzelfde geld voor een IQ van 55 of lager. De indeling van de scores en de daaraan verbonden klassering zien er als volgt uit.

> 130Hoogbegaafd
120-129Begaafd
110-119Bovengemiddeld
90-109Normaal
80-89Benedengemiddeld
70-79Lichte verstandelijke beperking
50-69Matige verstandelijke beperking
25-49Ernstige verstandelijke beperking
< 25Zeer ernstige verstandelijke beperking

Kun je hoogbegaafd worden?

Hoogbegaafdheid is genetisch bepaald, dus je kunt het niet worden. Maar de omgevingsfactoren zoals school, gezin en de vriendjes kunnen de mate van (hoog) begaafdheid positief of negatief beinvloeden. Dus het helpt wel degelijk om naast goede genen ook een goede school en slimme vriendjes te hebben.

De IQ-test die je kunt nemen kun je overigens wel beinvloeden door heel hard te leren en uitgerust te zijn, maar dat zal maar 10% schelen op het eindresultaat. Zo een test is een prestatie en om een prestatie te leveren moet je goed voorbereid zijn.

Eenzaam

Op het eerste gezicht lijkt het een fantastisch bestaan als hoogbegaafd student. Maar dat is niet zondermeer waar, het kan juist ook een eenzaam bestaan zijn.

In Nederland is er genoeg opvang en ervaring met mensen die achterblijven op de rest. Op school kun je bijles krijgen wanneer je achter loopt bij Wiskunde, maar iemand voor wie de materie te eenvoudig is is geen opvang. Dat kan ervoor zorgen dat die leerling juist in een isolement raakt. Hij of zij is slimmer dan zijn of haar klasgenootjes, meester of juffrouw en de vader en moeder.

Daarnaast is het sociaal gezien ook niet altijd eenvoudig. In een groep zul je je wel moeten aanpassen aan het niveau van de anderen. Te boek staan als de diegene die het altijd maar beter weet is niet fijn.

Conclusie

Hoogbegaafd zijn is prachtig wanneer alles op zijn plaatst valt. Je moet er zelf vrede mee hebben en je omgeving moet ook meewerken. Net als achterlopen is voorlopen soms heel erg vervelend waar je als ouder en opleider op moet inspelen.

Er zijn gelukkig genoeg verenigingen  en instanties die zich hiermee bezig houden. Zoals de ouderenvereniging Pharos , de internationale organisatie Mensa en het IHBV.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.