Meer online kijken op TV

We kijken steeds meer online op grote schermen

Waar we de afgelopen jaren het bekijken van media zagen verschuiven van de televisie naar de smartphone zien we nu dat het grote scherm weer aan terrein wint.

De schermen worden weer groter

Met de introductie van 4G, databundels die goedkoper werden en diensten als YouTube en Netflix zagen we dat het bekijken van media (films,series) steeds meer naar de smartphone verschoof. De televisie werd steeds minder gebruikt en het was zelfs ‘in’ om deze kast helemaal te verwijderen vanuit je huis. De televisie was immers het toonbeeld van het ouderwetse ‘kastje kijken’, tegenwoordig willen we zelf weten waar en wanneer een bepaald programma kijken.

De TV is terug

NLZIET is een online TV-dienst die behoorlijk aan de weg timmert. Doordat de dienst kan zien op welk scherm de gebruiker de programma’s van NLZIET bekijkt weten we ook hoe groot deze schermen zijn.

Het blijkt dat 57% van de kijktijd gespendeerd wordt op een TV, en dat is dus meer dan de helft. Van deze 57% wordt 31% bekeken op de TV via een Apple TV of Chromecast en 26% via een smart tv. Deze groei gaat onder andere ten koste van de kijktijd op de smartphone, deze daalt met 9%.

Verder ziet NLZIET dat de kijktijd op desktop en tablet steeds verder afneemt. Dat zien we ook terug in de verkoopcijfers van beide apparaten, deze dalen nog steeds.

Photo by Frank Okay on Unsplash

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.