Banner Rotterdam

Internationale Mobility Campus naar Rotterdam

Rotterdam gaat inzetten op mobiliteit. Daarvoor haalt het grote bedrijven naar de havenstad en verenigt ze in een Internationaal Mobility Campus

Mobility Campus

Rotterdam is de gastheer van een internationaal Mobility Campus. Op deze plek komen alle belangrijke spelers uit de eco-vriendelijke transportsector bij elkaar.

Het doel is om projecten te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van mobiliteit. De focus ligt dan natuurlijk op het millieu- en mensvriendelijke aspect van het vervoer.

Rotterdam heeft al een voortrekkersrol op het gebied van de moderne mobiliteit. De komst van deze Campus onderstreept dat nog eens. Ook economisch gezien is het een goede zaak dat deze bedrijven naar Rotterdam komen.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.