Radiotelescoop

Nederland helpt de grootste radiotelescoop te bouwen

Nederland gaat met een aantal andere landen samenwerken om de grootste radiotelescoop ter wereld te bouwen. Deze zal in West-Australië worden gebouwd.

Super radiotelescoop

Nederland gaat meewerken aan de bouw en her beheer van de grootste radiotelescoop ter wereld. Deze telescoop heeft de naam SKA en dat staat voor Square Kilometre Array. Nederland zal daarvoor 30 miljoen euro doneren aan het project. Dit geld komt uit het potje van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zijn we alleen in het heelal?

SKA wordt de grootste en meest gevoelige radiotelescoop ter wereld. In West-Australië zal de telescoop uit 130.000 antennes bestaan, verspreid over 512 antennevelden. Al deze antennes zullen enorme hoeveelheden data genereren: één petabit per seconde – meer dan drie keer het wereldwijde internetverkeer in 2018. Deze enorme hoeveelheid aan data zal verwerkt worden in SKA Regional Centres waarbij het hopenlijk zal worden omgezet in wetenschappelijke ontdekkingen. Nederland zal een Science Data Centre (SDC) opzetten om werkgelegenheid te bieden aan hoogopgeleide onderzoekers, ontwikkelaars en ondersteunende (ICT) dienstverleners.

Vragen?

De SKA zal naar onder andere Albert Einstein’s algemene relativiteitstheorie testen, onderzoek doen naar het vroege heelal en het ontstaan van de eerste sterren en sterrenstelsels. Daarnaast zal het bijdragen in het in kaart brengen van de magneetvelden in het heelal, het verhelderen van de mysterieuze snelle radioflitsen, de studie van planeten rond nabije sterren, en het zoeken naar een antwoord op een van de grootste mysteries voor de mensheid: zijn we alleen in het heelal?


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.