Smartphone scherm stuk

Smartphone valt vaak niet meer onder inboedelverzekering

In deze tijd is je smartphone je liefst, belangrijkste en vaak ook meest duurste bezit. Wanneer iets wat je bezit zo belangrijk is moet je het verzekeren tegen diefstal en schade. Wees daar attent op want je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat het binnen de inboedelverzekering valt.

Smartphone verzekering

Er was een klein onderzoek op internet waarbij gevraagd werd of er een smartphoneverzekering werd afgesloten.

Smartphoneverzekering onderzoek

87% van de ondervraagden zegt geen smartphoneverzekering te hebben. Op Twitter merkten heel veel lezers op dat de smartphone onder de inboedelverzekering valt.
Dit artikel op verzekeringen.nl geeft aan dat de smartphone vaak onder de inboedelverzekering valt maar dat er een aantal voorwaarden zijn.

Een smartphone kan onder de dekking vallen wanneer deze door brand of diefstal weg is of niet meer bruikbaar is. Daaronder valt de schade door stoten, vallen en water niet. Laten nu de meeste schadesituaties ontstaan door stoten vallen of water en  heb je dus niets aan de verzekering.

Dit kun je weer ondervangen door een allrisk verzekering maar weet dat je daar meer voor moet betalen en dat de verzekering niet zomaar uit betaald. Wanneer de schade ontstaat door onzorgvuldig handelen zal er geen uitkering plaatsvinden. En de telefoon uit je handen laten vallen vinden de meeste verzekeraars behoorlijk onzorgvuldig.

Verzekeraars verzekeren niet meer

 

Uit een item op BNR radio blijkt dat er 5 verzekeraars zijn die de smartphone uit de dekking hebben gehaald. Reden daarvoor zijn de oplopende kosten en het feit dat er veel fraude werd gepleegd.

De dekking geld vaak alleen binnenshuis maar dat is met een smartphone niet te controleren. Smartphones die buitenhuis kapot vallen worden vaak toch opgegeven.

De verzekeraars konden of de premie omhoog doen of de smartphone uit de verzekering halen. Bij 5 van hen werd het het laatste

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.