Selfie

Selfies zorgen voor extra drukte bij de plastische chirurgie

We zijn allemaal wel ergens niet tevreden over wanneer we kijken naar ons lichaam, maar bij het grootste gedeelte van de mensen geeft dat geen problemen. Dat gaat niet voor iedereen op, onvrede en onzekerheid over het lichaam kan soms worden opgelost door met plastische chirurgie. Het is een grote beslissing om iets te laten doen aan jezelf, maar we maken steeds sneller de gang naar deze chirurg. Nnderzoekers denken dat dat door de selfies komt.

Selfies

Volgens de ‘Academy of Facial and Reconstructive Plastic Surgery’ dragen selfies bij tot meer plastische chirurgie. Waar we vroeger veel op een ander wilde lijken, bijvoorbeeld een pop-ster willen we tegenwoordig een betere versie van onszelf. En dat, denken de onderzoekers, komt door de selfies en de filters die we onder andere in Snapchat gebruiken.

Dit verschijnsel heeft al een naam. Snapchat dysmorphia is de verzamelterm voor het verzoek van patiienten om bepaalde ingrepen te doen. En deze ingrepen leiden allemaal terug op hoe ze zichzelf zien na het nemen van een selfie. Veel apps hebben een filter die eventuele oneffenheden aan bijvoorbeeld de huid weghalen. Wanneer men zich daarna met de genomen foto vergelijkt ziet men dat de realiteit anders is. Vooral de symmetrie tussen de beide gezichtshelften of het ontbreken daaraan wordt vaak als een probleem ervaren.

dokter
Photo by rawpixel on Unsplash

Over het algemeen ervaart men een symmetrisch gezicht als mooi en aantrekkelijk. Volgens de onderzoekers gaat dat terug tot op cel-niveau. Iedere mens ontstaat uit een cel waarin geen linker- en rechterzijde is. Daarna gaan de cellen splitsen en zullen er ongelijkheden ontstaan op beide helften van bijvoorbeeld het gezicht. Een symmetrisch gezicht zou onderbewust worden gezien als iemand die gezonder is en een betere partner voor de voortplanting. De symmetrie zou wijzen op minder ziektes en slechte invloeden tijdens de ontwikkeling van embryo tot volgroeid mens.

Plastische Chirurgie

Niet iedereen kan zomaar ingrepen doen aan het lichaam. Een behandelaar moet adequaat en bekwaam zijn om deze handeling uit te voeren. Doet hij of zij dat niet dan is er de tuchtraad die zal oordelen. In deze wet staan alle beroepen die hieronder vallen en dus bij slecht handelen verantwoording aan de tuchtraad moeten afleggen. Het beroep van plastisch chirurg is beschermd, het beroep van cosmetisch chirurg niet. Elke persoon met een basis-opleiding tot arts mag ingrepen uitvoeren. Daarom is het erg belangrijk goed te onderzoeken naar wie je gaat wanneer je iets wil laten veranderen aan je lichaam.

Een plastisch chirurg kan overigens een operatie weigeren omdat hij of zij daar bezwaren tegen heeft. Wellicht ziet hij de noodzaak niet of zijn de risico’s te groot. Als patiënt kun je dan naar een andere chirurg gaan voor een ‘second opinion’.

Bron: Inverse
Photo by Colin N on Unsplash

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.