Wetten voor robots

Google schrijft grondwet voor robots of zoiets

Google doet veel meer dan de juiste zoekresultaten aan je presenteren. Zo werkt Google Deepmind onder andere aan robots die ons in het dagelijks leven gaan helpen. Voordat deze machines op de mensheid worden losgelaten, moeten er wel regels zijn.

Grondwet voor robots

Google Deepmind werkt vooral aan het besturen van de robots. De software die daarvoor gebruikt wordt (LLM) is dezelfde als die gebruikt wordt voor ChatGPT en Google Bard. Deze Large Language Models zorgen ervoor dat uiteindelijk de robots de situatie en een opdracht kunnen omzetten in een uitvoering.

Voordat robots in ons dagelijks leven kunnen worden geïntegreerd, moeten we kunnen garanderen dat dat op een verantwoordelijke manier kan. Daarvoor is heel veel onderzoek nodig.

Daarom werkt Google aan deze grondwet voor robots. Deze zijn gebaseerd op Isaac Asimov’s “Three Laws of Robotics”.

Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of, door niets te doen, toelaten dat een mens letsel oploopt.


Een robot moet de bevelen gehoorzamen die hem door mensen worden gegeven, behalve wanneer dergelijke bevelen in strijd zouden zijn met de Eerste Wet.


Een robot moet zijn eigen bestaan ​​beschermen, zolang deze bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Bron afbeelding

De uiteindelijke veiligheidsinstructies worden natuurlijk veel uitgebreider en gedetailleerder dan de drie wetten van deze slimme meneer.

Testen op de Google Campus

Om te zien of alles wel veilig is test Google deze machines en de software op de eigen campus. Gedurende zeven maanden heeft het systeem maar liefst 20 robots tegelijkertijd van in totaal 52 unieke robots getest. Dat gebeurde in verschillende kantoren waar in totaal 77.000 robotproeven plaatsvonden met 6.650 unieke taken. Tot zover geen gewonden.

Bron
Afbeelding: Conny Schneider on Unsplash

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.