Google stopt samenwerking met Amerikaanse leger in 2019

Na veel interne onrust heeft Google op een interne meeting bekend gemaakt dat het contract met het Amerikaanse leger niet zal verlengen.

Stop Google

De Cloud Divisie van de zoekgigant heeft een contract met het leger van de Verenigde Staten. Volgens dat contract helpen ze door de inzet van kunstmatige intelligentie beter videobeelden te interpreteren zodat doelen voor bijvoorbeeld drones accurater in beeld gebracht kunnen worden en met meer precisie geraakt kunnen worden.

google logo
google logo

Dit contract heeft intern veel onrust veroorzaakt. Duizenden werknemers waaronder hoog geplaatste ontwikkelaars ondertekenden een brief waarin de leiding verzocht werd te stoppen met de werkzaamheden voor het leger. Na dit formele protest waren er zelfs enkelen werknemers die hun contract met Google beëindigden en het bedrijf verlieten.

“We believe that Google should not be in the business of war,”

Google heeft besloten gehoor te geven aan de protesten van het personeel en besloten niet verder te gaan met deze klant. Het contract zal wel uitgediend worden tot en met 2019 maar men zal een eventueel aanbod tot verlenging van het contract niet aannemen. Met deze maatregel hoopt de leiding van het bedrijf deze interne revolutie in de kiem te smoren. Hiermee is overigens wel bewezen dat Google geen ‘top-down’ bedrijf is, het personeel heeft een stem en heeft ook de kracht om iets voor elkaar te krijgen. Dat biedt toch wel weer hoop voor het bedrijf dat onlangs ‘Dont be Evil‘ uit zijn interne gedragscode haalde.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.