pesten

Stop! Hou op! Ik vind het niet leuk (als je mijn Whopper pest)

Onlangs kwam Burger King met een nieuwe commercial. Niets over uitbreiding van het assortiment of over hoe goed de whoppers zijn. Niet over hoe geweldig Burger King is maar wel over hoe stom pesten is. Al snel werd de commercial opgepikt. Deze commercial weet je namelijk te raken.

Feiten

Eerst een aantal feiten. Ruim 10% van de Nederlandse basisschoolkinderen word wel eens gepest. Op de middelbare school geeft 8% van de leerlingen aan wel eens gepest te worden. Wereldwijd word 30% van de volwassenen gepest. Op school, op het werk, de sportclub, in de woonwijk, waar dan ook.

Een kind of een hamburger

In de commercial van Burger King word de vergelijking gemaakt tussen een kind dat gepest word en een whopper die in elkaar word geslagen. Laat deze woorden even rustig op je inwerken. Als je een hamburger krijgt die niet is zoals je verwacht had, platgeslagen, vermorzeld, ga je dan terug? Sta je op en loop je naar de counter om er iets van te zeggen? Als je ziet dat een kind word gepest. Uitgescholden, geslagen, zijn spullen worden vernield. Sta je dan op om er iets van te zeggen?

De vergelijking tussen een kind en een hamburger klinkt in eerste instantie cru. Waar hebben we het over. Hoezo is een kind gelijk aan een hamburger? Maar hoeveel mensen staan er op als iemand gepest word? Durf jij op te staan en er iets van te zeggen? In de Burger King commercial staat 95% van de klanten op om melding te maken van een in elkaar geslagen hamburger. Slechts 12% stond op om de gepeste jongen te helpen.

Als je de commercial bekijkt let dan vooral ook op de reacties van omstanders als “het lawaai” begint. Mensen kijken geïrriteerd op van hun telefoon om te zien wat er aan de hand is. Vervolgens kijken ze om zich heen of er iemand is die de verantwoordelijkheid neemt om er iets van te zeggen. Luister daarna heel bewust naar wat mensen zeggen tegen de Whopper bully.

Terug naar jou. Wat doe jij?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.